page view image

MIDTVEISFEST: InstantSPKRBOX + Utkast

Informasjon
event image

Å skape møter mellom ulike folk og kunstnere er noe av det viktigste SPKRBOX gjør.

Work-in-progress-konseptene instantSPKRBOX og UTKAST er en del av

SPKRBOX' kjernevirksomhet.


instantSPRKBOX er et intensivt, kreativt verksted – en 48-timers playdate!


I ekte SPKRBOX-ånd, setter vi sammen utøvere med ulik bakgrunn fra hiphop- og teaterfeltet i helt nye konstellasjoner, og lar dem lage hva de vil. Vår erfaring tilsier at kort tid = lave skuldre = mindre selvsensur = spennende utfall! Kanskje kan det til og med resultere i videre samarbeid på tvers av kunstfelt? Prosessene rundes av med lavterskel arbeidsvisninger.

Av og til har deltakerne det hyggelig og blir kjent med nye folk og utrykk. Av og til finner de ny inspirasjon, og fremtidige kollegaer og samarbeidspartnere. Og av og til finner gruppene ett eller annet de ønsker å utforske videre. Da kan det være relevant å sende dem videre til et fremtidig UTKAST.


UTKAST er et verksted for utvikling av idéer. 

UTKAST er det andre av SPKRBOX’ to verksteds-konsepter. Et UTKAST har kommet hakket videre, og kan være en videreføring av en instantSPKRBOX. Grupper bestående av ulike kunstnere får fire-fem dager til å jobbe sammen.

Uka ender i en arbeidsvisning. Et UTKAST kan også være en gruppe som, enten på forespørsel fra oss eller på eget initiativ, utforsker en allerede formulert idé eller et konsept. UTKAST-gruppene får fire-fem dager på å jobbe, før prosessen rundes av med en lavterskel arbeidsvisning.


Flere av SPKRBOX sine produksjoner, som Blokk til Blokk og Korte år, lange dager har starta som UTKAST.

midtveisfest spkrbox instantutkast

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter kan ikke endres eller refunderes.